nukuopti

nukuopti
nuvalyti a. n.
nudagoti (tarm.), nudaryti (menk.), nudoroti, nuimti, nukuopti (tarm.), nuvokti, suvalyti (tarm.)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • nukuopti — nukuõpti vksm. Nukuõpti stãlą, kiẽmą, laũką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • nukuopti — nukuõpti, ia, nùkuopė tr. 1. nuvalyti: Močia išėjo, nėra kas nei vaikus nukuõpia Kp. Nukuõpk kiemą Upt. Aplink namus mėšlus nukuõpkit Ėr. Eik ir nukuõpk pašalį Mlt. Bulbienas nùkuopiau [nuo bulvienojų], noriu rugių pasisėt Trgn. Ar jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apkuopti — apkuõpti, ia, àpkuopė (apìkuopė) tr. 1. SD383,24 apvalyti, apšvarinti: Žemė nuo akmenų apkuopta J.Jabl. Apkuõpk bent kiek gryčią, labai daug šiukšlių Dgl. Apkuopk indus ir eik bulvių kasti Mrk. Seną žmogų vis apkuõpk, apdabok, pats gi negali …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atkuopti — atkuõpti, ia, àtkuopė tr. 1. Š atituštinti, išvalyti: Reikia atkuõpt sklepas, ba reiks bulves pilt Dgl. | refl. tr., intr. Š: Atsikuõpk kampą ir susipilk burokus Rm. Po šakniavaisiais visuomet dirva esti atsikuopus nuo šiukšliažolių ir puri… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškuopti — iškuõpti, ia, ìškuopė tr. 1. išvalyti: Iškuõpti marką, šulnį, griovį, klojimą, avilį J. Iškuõpti iš lovio šiukšles J. Ar ìškuopė šulnį? Ktk. Iškuopk gerai aruodą Bgs. Iškuopkit klojimą ir daržinę: rytoj pradėsim dobilus vežt Šš. Ką tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kuopti — kuõpti, ia, ė 1. tr. K valyti, švarinti; prižiūrėti: Marką, šulinį, avilį, griovį, klojimą kuõpia J.Jabl. Kada gi ji suskubs šluoti ir kuopti trobą? J.Jabl. Šiukšles iš lovio kuopia J.Jabl. Arklį kuopia J.Jabl. Kuopk kambarį, šulinį, kad būtų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nugręsti — 1 nugręsti tr. 1. nubruožti, nudrėksti: Brolis grendė, kol nugrendė savo pirštą tarp akmenų J. Pagalys nugrendė jam odą (skūrą) nuo galvos J. Kairiosios akies blakstienai nugręsti TP1881,12. Aš nugrendžiau visus šašus Gd. Nuo tvoros bekrisdama,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nukuopimas — nukuopìmas sm. (2) → nukuopti: 1. Nukuopìmas šlamšto BŽ572. 2. Sut. kuopimas; apkuopimas; iškuopimas; nukuopimas; prikuopimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuvalyti — 1 nuvalyti tr. Š, DŽ; Sut, L 1. J, LL286, ŠT5,212 šalinant nešvarumus, šiukšles arba ką nereikalinga padaryti švarų, nukuopti: Nuvalaũ stalą K. Nuvalyk pušnis J.Jabl. Nuvalyti batus šepečiu KŽ. Nuvalyti nosį plika ranka NdŽ. Žaizdą gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakuopti — pakuõpti, ia (pàkuopia), pàkuopė; SD276 1. tr. pavalyti: Reikia kiemas švariau pakuõpt Rk. Reikia ravus pakuopti, sodą patvarkyti rš. 2. tr. pakasti: Pakuõpk į sėtuvę iš krūvos avižų ir duok arkliams J. Jis paskubomis linktelėjo, pakuopė ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perkuopti — tr. perkasti: Parkuopiau cielą dieną tą kalną, tą vėputinį J. kuopti; apkuopti; atkuopti; įkuopti; iškuopti; nukuopti; pakuopti; perkuopti; prakuopti; prikuopti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”